Chakralar

Chakralar

Sanskritçe karşılığı “çark, daire, tekerlek ve hareket” olan Chakra’lar farkına vardığımız veya varamadığımız, varlığımızda mevcut enerji merkezleridir.

Bu kelimeyi  “Şakra”  değil, “çakra” şeklinde telaffuz etmek doğrudur,

Enerji bu merkezlerimiz tarafından çeşitli psişik alanlarda yönetilir. Kadim doğu felsefesine göre enerji değişimleri beş temel Tattva (element) tarafından yönetilir.

Bunlar “toprak, su, ateş, hava ve ether (akaşa)”dır. Bu elemetler sürekli olarak varlığın bedenlerine belirli ritmler ile girip çıkarlar. Dolayısı ile bu elementler ile varlıksal rezonans halinde bulunulması varlıksal yapımızı değişik planlarda etkilemektedir.

En eski Yoga metinlerinden olan “Svara Yoga” (biliçli soluklanma ve resonans yogası) bu konuya derinlemesine değinmiştir. Bu elementler ile bilinçli bir ilişki içinde bulunmanın varlıksal yapımızı dengeleyici ve yükseltici özelliklerinden bahsetmiş, Yogilere bunları nasıl kullanarak onlar üzerinde efendilik temin edebileceklerini anlatmıştır..

Beden üzerinde bu enerji merkezlerimizin imgelenmesi çalışmasına “ Kşata chakra bhedana” denir. Böylece yaratıcı imgeleme yolu ile kişi Çakraları kendi bedeni üzerinde görüntüleyebilir onların farkına varıp, çalışmalarını kolaylaştırır.

Daha ilerleyen çalışmalarda çakraların tam olarak tanımlanması ile ilk beş chakranın ilişkili olduğu Tattva’lar üzerinde etkinlik sağlamak onları değişime uğratarak bedenin ilişki içinde bulunduğu bu ilk beş elementten kurtularak dualite yasasının üzerine çıkmak ve ilüzyonlar dünyası (maya) dan kurtularak realiteye ulaşmak mümkündür.

Kadim Yoga çalışmalarında çakra bilgileri,  gizli bir bilgi olup, hoca öğrenci ilişkisi içinde anlatılmaktaydı . Daha sonra çakra bilgisi tamamen ortaya çıkarılmış ve yayılmıştır.

Bu kadim bilgiyi  bana inisye eden hocam “Grieg” e minnet duyuyorum.

Bu sayfada genel olarak ve çok fazla akıl karıştırıcı detaylara kaçmadan, çakra bilgisini sizlere iletmeye çalışacağım.  Konu çok geniş ve kapsamlıdır, buradaki  çok yoğun bir sunuş yapmak zor.  Genede en anlaşılabilir şekilde bu bilgiyi sunacağım. Başlangıçta muhakkak ki eksikler olacaktır. Çakra deneyimlemeleri olanlar bana yazarlarsa bunları  izin verdikleri taktirde bu sayfalardan yayınlarım.

Sitemiz tüm bilgilerin birlikte paylaşılması esasına bağlıdır.

Şimdi  genel Çakra bilgisine geçiyoruz.

Çeşitli akımlar Çakra’ların bulundukları yerlerin birkaç ufak değişiklik ile şöyle belirlemişlerdir:

Muladhara Çakra (kök Çakra’sı)    Anüs ve cinsel organlar arasında yer alır.

Swadhistana Çakra (jenital çakra)    Cinsel organlar bölgesindedir.

Manipura Çakra (solar pleksus Çakra’sı)    Göbek bölgesindedir.

Anahata Çakra (kalp Çakra’sı)    Göğüs kafesinin ortasındadır.

Vishudda Çakra (Boyun Çakrası)    Boğaz, gırtlak Çakra’sı.

Ajna Çakra (üçüncü Göz, alın)    Üçüncü göz , alın Çakra’sı alnın ortasındadır.

Sahashrara Çakra (taç çakra’sı)    Başın tepesinde bulunur

Çakra’lar bizi makrokozmozun yedi paralel planında, yani spesifik titreşim alanlarında rezonansa girmemizi temin eden  alıcı – verici odak olarak vazife görürler

Çiçeklerin güneşe uzanışları gibi, insanoğlu da kozmik enerjiyi yaratılışın değişik frekanslarından yakalar.

İnsanların tümü ruhsal tekamül derecelerine bağlı olmaksızın alıcı-verici güç merkezleri olan Çakra’lar yolu ile kozmik enerjilerle ilişki halindedir.

Çakra’ların bilinmesi uyarılması ve değerlerinden faydalanılmasıyla  varlık,  gerek fizik yapısını ve  gerekse yaşantısını, psişik ve mental planlarını mükemmel bir denge içerisinde tutar.

Ezoterik Yoga felsefesi ve Tantrik metinlerde Çakra’ların bedensel, yaşamsal ve mental fonksiyonları, Tattva’ları ( elementleri ), duyuları, renkleri, müzik tınıları ve yaklaşık yaşam periyodları açık olarak belirtilmiştir.

Sahashrara Çakra haricindeki her Çakra şu temel olgulara sahiptir:

Alıcılığı mümkün kılan bir alıcı olgu, duyarlılık, dişil olgu, sol (-), genellikle Yin

Vericiliği mümkün kılan bir verici olgu, nakledici, yayıcı, eylemcil, sağ (+), eril, genellikle Yang

Genellikle Çakra’lar değişik sayılı taç yaprakları olan Lotus çiçekleriyle sembolize edilmişlerdir.

Çakra’ların yerleri ve renkleri gibi bazı bilgiler çeşitli ekollerde değişik şekilde açıklanmakla beraber biz burada çoğunlukla kabul görmüş bilgileri verceğiz.

Temel yedi Çakra’nın haricinde ikincil Çakra’larda bulunmaktadır.İleride ikincil Çakra’ları ayrıca belirteceğiz.

MOOLADHARAMULADHARA ÇAKRA

Vertebra kolonunun kökünde bulunan enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak anüs ve cinsel organlar arası

Sembolik temsili : Dört taç yapraklı Lotus çiçeği ( dört enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyonu : Yaşam isteği, iç güvenlilik hali, fizikj seviyede güven, materyal birikim ( maddi ) isteği, meslek veya seçilmiş ticari faaliyet

Fiziksel fonksiyon : Salgılama, anüs ve kalın bağırsak atımları, kas sistemi ve adipoz dokusu

Hormonal etki : Gonad bezleri

Rezonans elementi : Toprak süptil enerjisi

Duyu organı : Burun

Duyu : Koku

Renk : Kırmızı

Pleksüs : Sakral

Yaşam periyodu : 0-7 yaşlar arası

Müzik notası : Do

Objektif bilinci, dünyasal oluşumu, fiziksel görüşü ve algılamayı temsil eder.

Yaşamsal KUNDALİNİ enerjisi burada bulunur üç kere kıvrılarak çöreklenmiş yılan olarak temsil edilmektedir.

SWADHISTHANASWADHİSTANA ÇAKRA

Cinsel bölge üzerindeki enerji merkezi

Yeri : Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzeri

Sembolik temsili : Altı taç yapraklı Lotus çiçeği ( altı enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyonu : Karşı konulmaz istek, taşkın imajinasyon, halüsünasyon, iç güdü, cinsel potansiyel, yuva, aile, gıda

Fiziksel fonksiyon : Özümseme, döllenme, erkek ve kadın cinsel organları, lenfatik sistem, adet akıntısı, anne sütü, organik sıvılar

Hormonal etki : Böbreküstü bezleri

Rezonans elementi : Su süptil enerjisi

Duyu organı : Dil

Duyu : Tat

Renk : Turuncu

Pleksüs : Lombar

Yaşam periyodu : 7-14 yaşları arası

Müzik notası : Re

Cinsel bilinci, Erotizmi her planda yaratıcı imajinasyonu temsil eder

MANIPURAMANİPURA ÇAKRA

Solar pleksüs bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Göbeğin yaklaşık iki parmak altı

Sembolik tasviri : On taç yapraklı Lotus çiçeği ( on enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyonu : İstem, ihtiras, ego, bireysellik, bağımsız olmak duygusu, yayılma, kişisel güç, uyum, kendine sahip olma, entegre zeka

Fiziksel fonksiyon : Sindirim sistemi kan

Hormonal etki : Pankreas

Rezonans elementi : Ateş süptil enerjisi

Duyu organı : Göz

Duyu : Görme

Renk : Sarı

Pleksüs : solar

Yaşam periyodu : 14-21 yaşları arası

Müzik notası : Mi

Yaygın bilinci,  güç isteğini temsil eder

ANAHATAANAHATA ÇAKRA

Kardiyak pleksüs bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak sternumun ortası

Sembolik tasviri : On iki taç yapraklı Lotus çiçeği ( on iki enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyon : Çevreye karşı sınırları olmayan sevgi, şefkat, olumlu duygusal odaklarla birleşmenin verdiği saf derin mutluluk ve bundan doğan karşılıksız sevgi, fedakarlık, kabul etme, empati

Fizik fonksiyon : Dolaşım sisteminin aktivitesi, solunum sistemi, bağışıklık sistemi

Hormonal etki : Timus bezi

Rezonans elementi : Hava süptil enerjisi

Duyu organı : Deri

Duyu : Dokunma

Renk : yeşil

Pleksüs : Kardiyak

Yaşam periyodu : 21-28 yaşları arası

Müzik notası : Fa

Diğerleri ile sevgi ve empatik olarak yaşama bilincini temsil eder

VISHUDDHAVİSHUDDA ÇAKRA

Boyun bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak adem elması denen bölgenin ortasındadır

Sembolik tasviri : On altı taç yapraklı Lotus çiçeği ( on altı enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyon : Akıcı anlatım, etkileyici konuşma, vokal manyetizm, dokunaklı hitap, üstün sezgilerin uyanışı, fizik fonksiyon, ses telleri ve konuşma sisteminde aktivite, boğaz, gırtlak, ilik

Hormonal etki : Tiroid ve paratroid

Rezonans elementi : Ether süptil enerjileri ki bununla Akaşik klişe ve kayıtları algılayabilmek, zamanın gizli enerjileri ile irtibat mümkün olur

Duyu organı : Kulak

Duyu : Duyma

Renk : mavi

Pleksüs : Servikal

Yaşam periyodu : 28-35 yaşları arası

Müzik notası : Sol

Saf bilinci, süblime yaratıcılığı temsil eder

AJNAAJNA ÇAKRA

Alnın ortasındaki enerji merkezi

Yeri : İki kaş arasının yaklaşık bir buçuk parmak üstü

Sembolik tasviri : Yetmiş sekiz taç yapraklı Lotus çiçeği ( yetmiş sekiz enerji kanalı )

 

Psişik fonksiyon : Üstün sezgi, duru görü, duru işiti, altıncı his, kehanet kapasitesi, başkalarının düşünce ve vasıflarını anlık olarak belirleyebilme, ruhsal-kişisel bilinç

Fiziksel fonksiyon : Endokrin bezlerinin koordinasyonu, küçük beyin aktivitesinin kontrolü

Hormonalk etki : Kozalaksı bez

Rezonans elementi : Süptil, evrensel, mental enerjiler

Duyu organı : Akıl

Duyu : Altıncı his, üstün sezgi, zeka

Renk : Çivit mavisi

Pleksüs : Karotidiyen (şah damarı pleksüsü )

Yaşam periyodu : 35-42 yaşları

Müzik notası : La

Üstün mental bilinçliliği, diğer süptil planları doğrudan algılmayı yaratıcılığın süptil olgularını kavramayı, aklın kavrama gücünü, telepatiyi, zeka ile teşhisi, ilahi yaratıcı zekayı temsil eder.

SAHASRARASAHASHRARA ÇAKRA

Mutlak odakla bağlantılı üstün enerji merkezi

Yeri : Başın tepe noktasını üç parmak üstü

Sembolik tasviri : Bin taç yapraklı ( on binden fazla enerji kanallı Lotus çiçeği )

 

Psişik fonksiyonu : İlahi plana ruhsal açılış, ruh formunda yaratıcının varlık içinde ve dışında bulunduğunun mutlak idraki, kesintisiz bilinçlilik, karşıtların birliği, deney üstü kutuplaşma, mutlak birleşme aktivitesi, sinir sisteminin devamlı senkronizasyonu, dev mental potansiyelin, varlığın %75 gelişmemiş serebral potansiyelinin uyanışı, merkezi sinir sisteminin kesin kontrolü

Hormonal etki : Hipofiz bezleri

Rezonans elementi : Süper mental ruhsal enerjiler

Duyu organı : Ruh

Duyu : akıllılık

Renk : Eflatun, mor hareli

Müzik notası : Si

Yaşam periyodu : 42-49 yaşları arası

Yaratılış odağına ( Atma ) bilinçlenmeyi temsil eder, bu Çakra kanalı ile son ve mutlak olan realite öğrenilebilir.

TÜM’ün BİR , BİR’in TÜM olduğu realitesine bağımsız, mutlak ve süper mental anlayıştır. Bu seviyede varlık, süper mental kavramayı, ilahi üstün kuralları ve Yaratan odağı ile yakın birleşmeyi tadar.

ÇAKRA MANTRALARI :

Her bir çakra’nın kendine ait Mantra’sı yani sübtil enerjetik rezonans tınısı bulunur , sırasıyla bu mantralar :

MULADHARA ÇAKRA    LAM

SWADHİSTANA ÇAKRA    VAM

MANİPURA ÇAKRA    RAM

ANAHATA ÇAKRA    YAM

VİSHUDDA ÇAKRA    HAM

AJNA ÇAKRA    OM (AUM)

SAHARSHRARA ÇAKRA    Bazı çalışmalarda Mantra üstüdür, ancak bazı diğerleri OM mantrasını kullanmaktadır.

Not: Çakra çalışmalarında yukarıda belirttiğimiz renklerin başka bir skalası da var bunu da bilginize sunuyoruz.

MULADHARA ÇAKRA    TOPRAK RENGİ

SWADHISTANA ÇAKRA    GÜMÜŞİ BEYAZ (AY RENGİ)

MANİPURA ÇAKRA    KIRMIZI

ANAHATA ÇAKRA    MAVİ

VİSHUDDA ÇAKRA    ÇİVİT MAVİSİ

AJNA ÇAKRA    ALTIN SARISI

SAHASHRARA ÇAKRA    RENKLER ÜSTÜ

Yoga adı altında yapılan pek çok çalışmada Çakra’lardan hiç bahis bile geçmediğini biliyoruz, bunlar yanlızca jimnastik çalışmaları olsalar gerek… Kimi çalışmalarda ise çok az bir bilgi verilmekle beraber Çakra’ların isimlerinin telaffuz edilmediğini hatta onların numaralandırılarak kullanıldığını maalesef görüyoruz, ne yazık ki bu Yoga etiğine hiç uymuyor, binlerce fuzuli bilgiyi kendinde tutan zihnimiz 7 adet ismi mi tutamayacak? zira bu isimler kendi yüksek rezonanslarını fonetik olarak taşımaktadırlar. Bu nedenle Çakra isimlerini öğrenip akılımızda tutalım…

    Descargar musica