Tantra

Tantra

Tantra  inisiyasyonunu yapan Gurum Grieg ve Bilgilerinden sonsuz istifade ettiğim Guruji Swami Şivananda’ya hürmetle…..

Bu bölümde, kısaca ve teknik yönleri itibarıyla Tantra Yoga’dan bahsedeceğiz, kısa bilgiler genel bir anlam ifade etmektedir, ilerleyen bölümlerde her konuyu daha detayla vermeyi planlıyoruz.

Günümüzde, Yoga’ya duyulan ilgi daha ziyade yoganın pek de iyi anlaşılmaması nedeniyle, yalnızca Asana’lar bazında kalıyor . Oysa Yoga pek çok yöntemleri ve uygulama alanları ihtiva eder. Temel Yoga  esasları bilindiği gibi pek çok kadim metine dayanır. Bunlar arasında elbetteki Upanişad’ları, Bhagavat Gita’yı, Gheranda Samhita’yı, Shrimad Bhavagatam ve daha sayılmayacak kadar çok metni düşünebiliriz. Daha sonra Üstad Patanjali tarafından toparlanarak Patanjali’nin Yoga Sutraları olarak bilinen manzum eser de bize Yoga bilgileri bakımından yardımcı olmaktadır.

Tantra konusunda yazılmış eserler de aynı şekilde bizlere Tantrik yaşam konusunda bilgiler vermektedir. Tantra’ları yalnızca temel kaynak kitapları olarak düşünmememiz lazım. Tantralar, içlerinde kişiyi özellikle normalüstü değerlerine yükseltecek pekçok majiyi de içermektedir.

Temelde Tantra Yoga, dualite ortamında yaşamakta olan varlığı, taşıdığı artı ve eksi olgularının evrensel artı ve eksi olgular ile rezonansa girebilmesi ve varlık üzerinde dengelenmesini temin edici bir yaşam tarzını önerir.

Bu dengenin sağlanmasında, yaşamın her yönünün dengelenmesi önem arzetmektedir. Dolayısıyla doğrudan artı ve eksi değer taşıyan erkek ve dişi varlığında birbirleri ile olan ilişkileri de bu dengede olmalıdır. Bu bakımdan cinsel hayatı da yoğun olarak kullanarak içine almıştır.

Tantra Yoga,  bir bakıma Kundalini enerjisinin, terbiye edilerek kontrol altına alınması ile varlığın yücelmesini sağlayıcı pek çok uygulama ve araçları içerir. Ona Kundalini gücünü yükselten görkemli yol diyebiliriz.

Tanta Şastra’lar içinde  Mahanirvana ve Kularnava Tantralar önemli temel metinler olarak kabul edilebilir. Ayrıca Kundali’nin kontrol atına alınması ve yükseltilmesi bakımından, Krişna Yajurveda’nın, Kundalini Upanişad’ı; Jabala Darşana, Trisikha Brahmana ve Varaha Upanishad önemli temel metinler olarak okunmalıdır.

Diğer taraftan da Tantra gizli bir doktrin olarak kabul edilir, onu yalnızca kitapları okuyarak öğrenmek mümkün değildir. Bu doktrin Gupta Vidya’dır. Tantrik yaşama ulaşmada bilgi Tantrika’ları uygulayarak alınır, bu bilgi de Tanraçarya’larda ve Gurularda bulunur. Tabii bu geleneksel yoldur. Zira bir Tantra heveslisinin geleneksel olarak tam saflık, inanç ve disiplin ile Guru’suna bağlanması gereklidir. Günümüzde bu ne derece mümkündür bilinmez. Bu nedenle genede pekçok bilgiyi araştırmak ve Tantrika’ları en azından kitabi bilgi ile çalışarak günlük yaşama uyarlamak ta iyi bir adımdır.

Tantra Yoga  özellikle Muladhara’dan Ajna dahil olmak üzere altı primer çakranın üstün özelliklerinin tam olarak hissedilmesi ve Kundalini’nin uyarılarak onun Sahasrara Çakra’daki Yüce Sadasiva ile bütünleşmesini hedef edinmiştir. Böylece bireysel ruh varlığı tüm varoluş ile bütünleşecektir.

Bir Tantrik nasıl olmalıdır…

Tantra yolunda yürüyen kişi, saf ve temiz, inançlı, kendine güvenli, adil, doğru ve duygularını kontrol altına almış bir kişi olmalıdır. Bu kişi akıllı ve Veda’lar bakımında şüpheleri olmamalıdır. Yam ve Niyama kurallarını en iyi şekilde uygulamalı özellikle de hiç bir varlığa zarar vermemelidir. Her zaman uyanık, gayretli, sabırlı ve disiplinli olmalıdır. Hırslarını yenmiş olmalıdır. Her şeyi en iyi yapma niyetini sürdürmelidir. Bedensel bakımdan dengeli, sağlıklı, ahenkli bir yapıya sahip olmalıdır.

Elbette ki sağlıklı ve esnek bir vücuda sahip olmanın yolu Asana’ları en iyi şekilde uygulanması ve bunun sebatla tam disiplin içinde devam ettirilmesine bağlıdır.

Tantrik Yolda Yürüyüş ve Tantrik yöntemler…

Tantrik disiplinde, Bhuta Suddhi çok önemli bir  tantrik çalışmadır . Asıl olarak bedenin yapısını oluşturan, beş  temel elementin arındırılmasıdır. Böylece kişi öncelikle arınmış yepyeni bir bedene sahip olmalıdır.

Nyasa, sağ el parmak uçlarının, bedenin çeşitli noktalarına mantra eşliğinde bastırılması ile yapılan, önemli ve güçlü bir uygulamadır.

Mudra, özellikle eller ile yada bedensel sabit hareketlerdir, Temel olarak 108 Mudra’dan sözedilebilir.  Mudra’lar ile evrensel enerji belirli şekilde yönlendirilir.

Yantra’lar çok önemli çalışma araçlarıdır. Yantra temel olarak bir evrensel gücün diagramlar ile tasviri olarak kabul edilebilir. Yantra’lar pek çok değişik şekillerde dizayn edilmişlerdir, hangi güç ile çalışılmak isteniyor ise buna ait yantra kullanılır.

PANÇA  (Beş)  TATTVA :

Pança tatva olarak bilinen uygulamalar manzumesi evrensel dişi güce ulaşma ve bütünleşme yöntemleridir.

Bunlar :

Şarap ( Madya )

Et ( Mamsa )

Balık ( Matsya )

Kavrulmuş Tahıl ( Mudra )

Cinsel Birleşme ( Maithuna)

 

Pança Tattva’ya, her birinin “M” harfi ile başlaması nedeniyle, “Panchamakara” veya beş M’ler de denir.

Her bir “M” , varlığımızı arındırmada  beş elementi temsil eder.

Şöyleki :

Şarap: Ateş

Et: Hava

Balık: Su

Tahıl: Toprak

Cinsel birleşme: Ether

Şarap, şarap olarak kullanılabileceği gibi mesela hindistan cevizi suyu da olabilir. Burada şarap, Yoga bilgisinin yüce mutluluğunu temsil etmektedir.

Et, kişinin tüm hareketlerinin ilahi yolda olacağını düşünmesini temsil eder,

Balık, uygulayıcının, tüm varlıkların acı ve mutluluğunu paylaşması Satvik bilincini temsil eder.

Tahıl, kişinin tüm bağımlılıklar ve hatalardan uzak kalacağını temsil eder,

Cinsel birleşme, kadın ve erkek bireyselliğinde, evrensel artı ve eksi olgunun , bin taç yapraklı lotus tepe  Çakra’sı Sahasrara da bir ve bütün olmasını  temsil etmektedir.

Şarap  yerine süt ve bal,  et yerine tuz, susam veya zencefil;  balık yerine, kırmızı turp, kırmızı susam kullanılabilir, Maithuna’dan önce mudra eşliğinde çiçekler sunulabilir.

Birbiri ile uygun  erkek ve kadının birleşmesi doğru olandır; Tantra, hertürlü anormal  birleşmeleri uygun görmez.

İstenen, bu birleşme ile potansiyel  bireysel gücün üst seviyelere doğru yönlendirilmesi ve üstün değerli titreşimlerin hissedilmesiyle, dualitenin ortadan kaldırılması ve böylece kozmik bilinç mutluluğuna ulaşılmasıdır.

Gizemli bilgi Tantra kişiyi günlük tedirginliklerden uzak huzurlu bir bilgeliğe  ulaştırır , kişi kendini bağımlılıklarından kurtulmuş ve mükemmel hisseder.

    Descargar musica