Koshalar

BEDEN / SÜBTİL BEDEN ve KATMANLARI ( Koşa’lar) :

Varlığımız iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan ( kılıf beden ) oluşmaktadır her bir katmana (kılıfa) Koşa adı verilir

Bu Koşa’lar:

Annamaya Koşa:         Madde kılıfı

Pranamaya Koşa:        Yaşamsal hava kılıfı

Manomaya Koşa:        Akıl kılıfı

Vijnanamaya Koşa:     Bilgi kılıfı

Ananadamaya Koşa:   İlahi saf mutluluk kılıfı

kosha_2

Bu bilgilere göre fizik beden sekiz temelden oluşur. Karışımı oluşturan  beş temele Mula Prakriti denir.

Manas:         Akıl

Buddhi:        Zeka

Ahamkara:  Ego veya kişisel tanımlanma

Ve beş element…

Akaşa:   Ether

Vayu:     Hava

Agni:      Ateş

Apah:     Su

Prithvi:  Toprak

Beş element bedenin üç doğasını (Doşa) oluşturur:

Vayu:      Hava

Pitta:      Ateş

Kapha:   Su ve toprak elementlerinin karışımı

Doşalar tarafından yönetilen üç değer (Guna) vardır :

Sattva:    Aydınlık, denge

Rajas:     Tutku

Tamas:    Tembellik, karanlık

Böylelikle Prakritinin, “makro kozmosta olan herşey mikro kozmosta da mevcuttur”, Tantrik bilgiye uygun olarak tüm varlık içerisinde bulunduğu görülür.

    Descargar musica