Meditasyon

Meditasyon

Burada  okuyacağınız bilgiler herhangi bir oluşum veya grubun ilkelerinin yansıtılması veya yalnızca belirli bir yolun tanıtılmasını içermez. Tüm bilgiler genel olarak meditasyon çalışmalarını olabildiğince geniş kapsamlı olarak herkese ulaştırmaya yöneliktir.  EA

Elbetteki meditasyon ile ilgili tüm bilgilerin buraya sığdırılması mümkün değil… Amaç herhangi bir baskın bilginin etkisinde kalmadan tüm değerlere açık ve her birine aynı mesafede olarak meditasyon teknikleri hakkında basit ama uygulanabilir bilgiler vermektir.

Insanoğlu seçme yasasına tabi bir ruh varlığı olduğuna göre tüm bilgileri incelemeli ve bunların içinden kendisine en uygun yolu araştırarak bulabilmelidir.

Meditasyon, tüm felsefi yolların kullandığı bir çalışma yöntemidir. Dinlerdeki bazı yöntemlerin meditasyon olduğu bir gerçektir. Burada okuyacağınız bilgiler herhangi bir dinsel bağ içermez. Tüm inanç sistemlerine saygı ile yaklaşırız. Hiç birinin bir bölümünü veya tamamını reddetme, yargılama veya kötülemeye kimsenin hakkı yoktur, bu sayfa meditasyon hakkında dünyaca kabul edilmiş çeşitli bilgileri sunmaktadır.

Meditasyon Yoga’nın ayrılmaz bir parçasıdır…

Meditasyon kişisel bir ruhsal gelişim çalışması olduğuna göre etki ve faydaları kişiye göre değişir ancak bu, meditasyon üzerine bazı genellemeler yapılmasını engellemez.

Meditasyon, duyulardan kaynaklanan düşüncelerin artık söz konusu olmadığı bir bilinç durumudur. Bu durumda zihinde, bir amaca yönelik olarak sürekli bir akım meydana gelir ve  tek bir dalga oluşur.

Meditasyon,düşüncenin konsantrasyon konusunda doğru ve düzenli akışıdır.  Konsantrasyonun hemen arkasından ortaya çıkan haldir, yogik skalada yedinci dereceye ulaşmadır.

Meditasyon,insanı yaşarken ölümsüzlüğe, yani ebedi mutluluğa ulaştıran bir araçtır.  Bu ebedi mutluluk tam anlamı ile ruhsal özgürlük halidir ki ; bu hale ulaşan varlık için artık süphe,kuruntu ve dünyasal dertler ortadan kalkmıştır. Bu duruma ulaşmış kişinin karması ile tüm bağları tek tek kopar.

Meditasyon,öz benliğin gıdasıdır. Nasıl bedensel varlığımızın günün belirli saatlerinde maddi gıdaya ihtiyacı bulunuyor ve bunu titizlikle karşılıyorsak,aynı şekilde ruhsal varlığımızın da günün belirli saatlerinde bu ruhsal gıdaya ihtiyacı vardır.

Düzenli uygulanan bir meditasyon çalışması, insana sezgisel bilgi yolunu açar, zihin sakin ve istikrarlı bir hal alır.  Kozmik bilinç ile birleşme yüce hali içerisinde, evrensel bilgi  ile bağlantı kurulur.

Gerçek huzura kavuşmanın yolu meditasyondur.  Gerçekte meditasyon sırasında zihnini kontrol altına alamış bir kişi öz benliğine ait bilgiye  ulaşır.  Meditasyonun vermiş olduğu huzur ve sükuneti tadmamış bir kişinin mutluluğu eksik kalmış sayılır?….

Meditasyonun ateşi, her türlü alt seviye dürtülerini  yok edip ; insanı, doğrudan doğruya sonsuz özgürlüğü getirecek öze sahip yüce bilgiye ulaştıracaktır.

Meditasyon için gerekli genel şartlar :

Hergün düzenli olarak belirli saatlerde disiplinli bir şekilde çalışılmalıdır. En uygun zaman 03.30-05.30 arasıdır.

 

Meditasyon için, sessiz, temiz havalı sade bir ortam hazırlanmalıdır.

 

Temizlenmiş, arınmış bir beden şarttır.

 

Belli bir yer seçilmeli ve genellikle aynı yerde yapılmalıdır

Meditasyon çeşitleri:

Binlerce çeşit meditasyon yöntemi vardır, ancak sık rastlanan meditasyon şekilleri şunlardır;

Belli bir objeye konsantre olunarak yapılan meditasyon.

Belli bir mantranın tekrarı ile uygulanan meditasyon

Ses, müzik, tını meditasyonu

Raja Yoga meditasyonu

Laya yoga meditasyonu

Mantra ( ezoterik ses tınısı)ile yapılan meditasyon

Yantra ( Ezoterik diagramlar) ile yapılan meditasyon.

Çakra meditasyonu.

Tantrik (Maithuna) meditasyonu.

Mandala meditasyonu

Daha sayısız tekniği eklemek mümkündür.

Meditasyonda fiziksel bazı engeller :

Gereksiz yere devamlı yer değiştirme, sabit oturamama

Disipline olamama

Bedene olan aşırı bağımlılık,

Maddeye olan aşırı bağımlılık

Çeşitli hastalıklar

Tartışmacı kişilik

Elverişsiz çevre

Bazı arkadaşlar

Egoizm

Aşırı cinsel v.s. dürtüler, zaaflar

Oburluk

Açlık

Düzensizlik

Gereksiz el, kol hareketleri

Uygulama kurallarına uymama

Çok konuşma, dile hakim olamama

Sosyal statü

Alkol

Sigara

Her türlü uyuşturucu veya uyarıcılar

Meditasyonda zihinsel engeller:

Öfke

Kötümserlik

Şüphecilik

Rüyalar

Korkular

Kararsızlık, sebatsızlık.

Şuuraltı etkileri

Hüzün

Kindarlık

Sabırsızlık

Kıskançlık

Hatıralar

Zihinsel tartışmalar.

Önyargılılar,

Hoşgörüsüzlük,

Bağnaz inançlar

Sonuç olarak denebilir ki;

Meditaston varlığı huzura ulaştıran en güzel yoldur, çünkü kişi hiç bir dış etki olmaksızın, huzuru bizzat tadar ve yaşar.

Tüm dünyasal dert, stres, acı sebeplerinin kaynağına ulaşılarak onları yok eder.

İnsana herşeyi görmeyi öğretir;  evrenle bütün olma duygusunu verir.  Meditasyon, zihin kapısını sezgisel bilgiye açar , saklı olan birçok kişisel gücün ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Not: Meditasyon ve uygulamaları konusunda bilgileriniz veya tecrübeleriniz var ise bize yazınız, bunları hep birlikte paylaşalım, bu konudaki e-maillerinizi bekliyoruz……

    Descargar musica